AVAA SEURAN SÄÄNNÖT TÄSTÄ

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT

VEITSILUODON METSÄMIEHET RY METSÄSTYSSÄÄNTÖ 2021-2022
YLEISTÄ
Nämä metsästyssäännöt on hyväksytty tarkennukseksi seuran säännöille ja ohjeeksi seuran toiminnalle.Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seuran jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.Seuran metsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain kesäkokouksessa ja se julkaistaan seuran internetsivuilla.

METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA
Seuran metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa seuran hallitus.Metsästysalueista pidetään ajan tasalla olevaa kartastoa, joka on myös seuran metsästäjien käytössä. Kartat on julkaistu OmaRiista sovelluksessa.Seura kuulua hirvenmetsästyksen ns. yhteislupaan Keminmaassa, Simossa ja Tervolassa

SEURAN KIINTEISTÖ JA METSÄSTYSMAJAT
Seuralla on omistuksessa Erälehdon kiinteistö Tervolassa osoitteessa Sihtuunantie 740. Kohteessa on asunto, lahtivaja ja sauna. Tervolan Kolopetäjässä ja Lehmikummussa on maa-alue vuokralla, jossa on metsästysmajat ja saunat. Kaikkiin kiinteistöihin on samat lukot, joita saa avaimia teetettyä pyydettäessä.

PIENRIISTAN JA PIENPETOJEN METSÄSTYS
Pienriistan metsästysajat ja suosituskiintiötsepelkyyhky lakien ja asetusten mukaisestivesilinnut lakien ja asetusten mukaisestijänis lakien ja asetusten mukaisestiMetsäkauris, asetusten mukaisesti metsäkanalinnut lakien ja asetusten mukaisesti. Pienpetojen metsästysPienpetoja kannustetaan pyytämään lakien ja asetusten mukaisesti.

VIERASLUVAT
Lupia on myynnissä seuran jäsenten toimesta. Seuran jäsen toimii oppaana seuran mailla. Vieraskortti oikeuttaa hirvenpyyntiin, pienriistan ja pienpetojen metsästykseen. Lupien hinnat: Päivän vieraskortti 10 €,viikon vieraskortti 30 € ja vuoden vieraskortti 120 € (luvan myöntää vain seuran hallitus). Vierasluvalla metsästävällä on oltava metsästäjätutkinto ja metsästyskauden riistanhoitomaksu (hirvenpyynnissä ampujalla myös voimassa oleva ampumakoe) suoritettuna sekä seuran jäsen mukanaan. Hirvenmetsästyksessä vieras, jolla on koira mukana metsästettäessä hirviä seuran alueella ei peritä vierasmaksua. Seuran kutsumiin vieraisiin johtokunta päättää maksuista.

HIRVEN METSÄSTYS
Seuran hirvenmetsästysalueet sijaitsevat Keminmaassa, Torviaavalla, Simossa ja Tervolassa. Tervolassa alueita on useassa paikassa Vähäjoella, Lehmikummussa, Sivakassa, Kivimaassa Kolmiossa, Kolopetäjässä ja Santalammessa.

KAATOLUVAT
Kaadettavaksi anottavien hirvien määrä suunnitellaan yhteisluvan hakijoiden kanssa. Kaatolupa-anomuksen tekemisestä vastaa seuran hallitus tai erikseen sovitut henkilöt.Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimeämät henkilöt.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN
Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat kaikki metsästäjätutkinnon ja metsästyskauden riistanhoitomaksun suorittaneet seuran jäsenet.Seuran hirviseurueet muodostetaan vuosittain seuran kesäkokouksen yhteydessä. Seurueitten muodostamisessa johtokunta pyrkii siihen, että saadaan ryhmät järkevän kokoisiksi suhteessa metsästysalueeseen ja siinä huomioidaan myös kaatolupien määrä.Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla johtokunnalle tai viimeistään seuran kesäkokouksessa. Toivomuksia seurueista voi esittää.Johtokunta esittää uudet hirvenmetsästäjät seurueisiin. Seurueesta toiseen siirtyminen tapahtuu johtokunnan esityksestä kesäkokouksen päätöksellä.Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna metsästyskauden riistanhoitomaksu ja voimassa oleva ampumakoe.

METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO
Talvikokouksessa valitaan jahtivoudit alueille. Kesäkokouksessa "määrätään" hirvijohtajat ja vahvistetaan hirviporukat.Saalistilasto, metsästykseen osallistujista ja havainnoista huolehtii metsästyksen johtaja OmaRiista-sovellukseen.

METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT JA ALOITUS
Metsästyskauden aloittamisesta päätetään seurueen perustavassa kokouksessa ja ajankohta tiedotetaan kokouksesta poissa olleille seuran jäsenille.

METSÄSTYS JA KIINTIÖN JAKO
Seurue jaetaan ryhmiin, joille jaetaan hirvet kiintiön mukaan. Ryhmät jakavat oman hirvikiintiön/lihaosuuden itsenäisesti. Hirviseurue päättää mahdollisista metsästystauoista tai metsästyksen lopettamisesta ennen metsästyskauden päättymistä. Metsästys aloitetaan kaatamalla ensin seuran hirvet, peijaisiin sekä maanvuokraajien hirvet sovitussa järjestyksessä. Vasojen metsästys seuralle aloitetaan lokakuun jahdissa.

HIRVIKOIRAT JA VIESTINTÄ
Hirvikoirien käytöstä metsästysaikana käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoissa etukäteen. Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen. Metsästäjillä ja koirilla käytössä olevat paikantimien käyttäjätiedot jaetaan koko seurueelle. Käyttäjätiedot pitää olla metsästystilanteessa päällä, jotta kaikki näkevät missä koira ja miehet ovat. Tällä varmistetaan turvallisuutta metsästystilanteessa.

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS
Kaikkien hirvijahtiin osallistuvien on osallistuttava metsästykseen viikonloppuisin ja arkipyhinä. Ilman syytä poissaoloja voi olla jahtikaudella yksi viikonloppu. Sallittuja poissaolon syitä on sairaus, työeste, perhejuhlat koirakokeet ja tuomaritehtävät ym. vastaavat tapahtumat. Mikäli poissaoloja kertyy yli sallitun rajan voi metsästyksenjohtaja huomioida asian lihanjakoa suoritettaessa.

METSÄSTYSVIERAAT
Hirviseurue voi ottaa jahteihin metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta voi tehdä joko seura, seuran hallitus tai hirviseurue. Vierailta peritään vieraskorttihinnoittelun mukainen maksu.

METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS
Jokainen seurueen jäsen ja metsästysvieras on velvollinen perehtymään vuosittain vahvistettavaan metsästyssääntöön ja noudattamaan sitä.Tämä metsästyssääntö jaetaan seuran internetsivuille ja metsästyksen johtajille.

Nämä säännöt on hyväksytty Veitsiluodon Metsämiesten kesäkokouksessa 29.7.2021 Johtokunta