NUORISOJAOSTO

Nuorisojaoston toiminnan tavoitteena on opastaa nuoria toimimaan luonnossa itsenäisesti omiin taitoihin ja kykyihinsä luottaen, jotta he voivat nauttia luonnossa liikkumisesta ilman epävarmuutta. Tavoitteena on perustaitojen lisäksi opastaa ja ohjata eränkäyntiin kuuluvissa erityistaidoissa.

Jaoston järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan nuorille ja heidän vanhemmilleen sähköpostitse ja seuran sivujen kautta. Nuoret voivat osallistua tapahtumiin vanhempien suostumuksella. Myös vanhemmat voivat osallistua tapahtumiin.

Seuralla on Suomen Metsästäjäliiton jäsenseurana vakuutusturva. Suomen Metsästäjäliitto on hankkinut jäsenseuroilleen vakuutuksen, joka on voimassa mm. jäsenseurojen järjestämien leirien ja retkien, metsästysampumaharjoitusten tai kilpailujen sekä välittömien matkojen aikana.

Liittyminen Nuorisojaostoon tapahtuu täyttämällä seuran etusivuilta löytyvä jäsenanomus.

Lisäksi huoltajan on täytettävä HUOLTAJAN SUOSTUMUSKAAVAKE

Allekirjoitettu suostumuskaavake toimitetaan ensimmäiseen tapahtumaan johon nuori osallistuu.

Nuorisojaoston jäsenmaksu on 30€/vuosi ( 1.8. - 31.7. )

Jaoston toiminnasta saa lisää tietoa seuraavilta henkilöiltä

Pasi Ventelä 040 5086374
Kyösti Pöllänen 040 5668809
Tapio Tuoma 040 7153901