KOIRAKOEKALENTERITälle sivulle kirjataan sovitut koirakoepäivät ja maastot.

Koirakoe Karsikon ja Holstinharjun maastossa 23.10.2017
Pienriistan metsästys ja muu liikkuminen, kuten marjastus, alueella ei häiritse koetta.

Kemin Kennelkerhon koirakoe 17.9.2017
Koemaastoksi varattu Pakola/Torviaapa